سرور مجازی آمریکا

تضمین بازگشت وجه در صورت وجود مشکل در سرویس ارائه شده ( تحویل خودکار )

نمایش فهرست

45,000t /ماهانه
(رم 2 منابع اختصاصی )
در این سرویس منابع به صورت اختصاصی و رزرو شده هست
 • 6 core 1.5 Ghz cpu
 • 2 G DDR 4 Ram
 • 80 G Sata 3 HDD
 • Unlimited traffic
 • 1 Gb/ps port

رم 2

62,000t /ماهانه
(رم 3 منابع اختصاصی )
در این سرویس منابع به صورت اختصاصی و رزرو شده هست
 • 8 core 1.5 Ghz cpu
 • 3 G DDR 4 Ram
 • 120 G Sata 3 HDD
 • Unlimited traffic
 • 1 Gb/ps port

رم 3

82,000t /ماهانه
(رم 4 منابع اختصاصی )
در این سرویس منابع به صورت اختصاصی و رزرو شده هست
 • 10 core 2.5 Ghz cpu
 • 4 G DDR 4 Ram
 • 250 G Sata 3 HDD
 • Unlimited traffic
 • 1 Gb/ps port

رم 4

120,000t /ماهانه
رم 5 گیگ ( VDS ) آفر ویژه
زمان تحویل این سرویس 1 الی 24 ساعت متغییر خواهد بود
*
*
 • 15 core 1 Ghz cpu
 • 5 G DDR 4 Ram
 • 250 G HDD SataIII HDD
 • Unlimited traffic
 • 1 Gb/ps port

Ram 5G